Centrum Ekumeniczne
Historia Dworu nr II w Gdańsku Oliwie

Dwór II - dawna rezydencja letnia patrycjuszy gdańskich mieści się przy ul. Polanki 124 w Gdańsku Oliwie. Dwór II stanowią obecnie zachowane budynki pałacu, obiektów gospodarczych oraz ogród - park ze stawami, o dobrze zachowanym układzie przestrzennym.

Koniec XVI i początek XVII wieku w Rzeczpospolitej to czas dynamicznego rozwoju handlu i gospodarki. W tym czasie na czoło miast Rzeczpospolitej Polskiej wysunął się Gdańsk jako główny port. Wielu bogatych mieszczan gdańskich zaczęło nabywać podmiejskie tereny, na których budowali dworki, najczęściej otoczone pięknymi ogrodami. Wieś Polanki położona wzdłuż drogi z Oliwy da Gdańska dzięki swojemu położeniu i ukształtowaniu terenu była atrakcyjnym miejscem odpoczynku od zgiełku miejskiego.

W XVII wieku dwory uzyskały swoje numery poczynając od posiadłości leżącej najbliżej klasztoru w Oliwie.

Najstarsza wzmianka o Dworze II pochodzi z 1631 roku. Jest to przywilej wystawiony Janowi Wagnerowi przez opata oliwskiego Aleksandra Grabińskiego. Dwór II wielokrotnie zmienia swoich właścicieli. Na jedną z transakcji daje zezwolenie opat Jacek Rybiński w maju 1759 roku.

Jesienią 1832 roku Dwór II przeszedł pod zarząd władz miasta Gdańska, który utworzył tu przytułek dla bezdomnych. W okresie powojennym od 1945 roku nieruchomość użytkowana była przez wojsko. Decyzja Urzędu Rejonowego w Gdańsku z dnia 12.03.1992 mówi o wygaśnięciu zarządu nieruchomości przez MON.

Wojewoda Gdański decyzją z dnia 26 czerwca 1992 roku oddaje działki 182/4 i 182/1 w użytkowanie Archidiecezji Gdańskiej z przeznaczeniem na działalność charytatywną i oświatowo-wychowawczą.

Metropolita Gdański Ksiądz Arcybskup Tadeusz Gocłowski przekonuje Przełożoną Generalną Zakonu Najświetszego Zbawiciela św. Brygidy, Matkę Teklę Famiglietti do misji budowania Klasztoru i Centrum Ekumenicznego. Zakon staje się właścicielem nieruchomości a Ksiądz Prałat Henryk Jankowski zostaje głównym budowniczym zespołu Pałacowo - Klasztornego

Pałac, klasztorny i kaplica są gotowe w 1999 roku na przyjęcie Ojca Źwiętego Jana Pawła II, który odwiedza centrum i kaplicę po mszy świetej na Hipodromie sopockim.

Centrum Ekumeniczne i Klasztor wpisują się na mapę kulturalną i religijną Europy.

Idź do góry
© 2005 Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy