Gościnność w duchu ekumenicznym

Ekumenizm oznacza, że Wspólnoty chrześcijańskie mają pomagać sobie nawzajem, aby była w nich naprawdę obecna cała treść i wszy- stkie konsek- wencje „dzie- dzictwa prze- kazanego przez Apostołów”. Bez tego pełna komunia nigdy nie będzie możliwa. Ta wzajem- na pomoc w poszukiwaniu prawdy jest najwyższą formą ewangelicznej miłości. Jana Paweł II „Ut unum sint”.

Wśród dzieł właściwych Zakonowi pierwsze miejsce zajmuje gościnność w celu ekumenicznym okazywana pojedynczym osobom lub zainteresowanym grupom. Przez świadectwo apostolskie miłości Chrystusa, żyjącej i działającej pośród nas, gościnność przez nas praktykowana może również przybierać formę stałą według potrzeb, miejsc i celów Zakonu.

   

Siostry zapraszają pielgrzymów i gości bez względu na wiek, narodowość i wyznanie religijne, grupy i osoby indywidualne. Dom ładnie umeblowany oferuje gościom pokoje jedno, dwu i trzyosobowe z telefonem i łazienkami, bibliotekę, stołówkę, sale konferencyjne i sale spotkań. Kaplica jest do dyspozycji gości. Ci, którzy chcą, mogą uczestniczyć w modlitwach liturgicz- nych Sióstr. W pobliżu domu znajduje się wspaniała Katedra Oliwska z zabytkowymi organami ruchomymi

Serdecznie zapraszamy

Idź do góry
© 2005 Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy