FORMACJA ZAKONNA

Prowadzimy życie wspólnotowe idąc droga rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Zgłaszająca się kandydatka odbywa kilkumiesięczny aspirant (tzw. kandydaturę). Formację zakonną rozpoczyna roczny postulat, kolejnym etapem jest roczny nowicjat, po ktorym siostry składaja sluby czasowe. Potem żyjac już ślubami - jako brygidka - podejmuje pracę apostolską. Przez pięć lat takiego życia przygotowuje się do złożenia profesji wieczystej.

Jeśli chcesz zaprosić Chrystusa do swojego życia, to otwórz Mu serce, zaczerpnij z Jego źródeł. Twoje życie nabierze nowych wartości i poznasz prawdziwe szczęście płynącee z przyjęcia i głoszenia Dobrej Nowiny. Chrystus modlil się w wieczerniku za swoich uczniów "Aby stanowili jedno" pomyśl - może Ty również pragniesz włączyć się w tę modlitwę Zbawiciela, aby wszyscy wierzący w Niego stanowili jedno. Aby Ci pomóc w dokonaniu wyboru, zapraszamy Cię na zimowe i letnie rekolekcje, gdzie w ciszy i na modlitwie odczytasz i określisz swoja bliskość z Chrystusem.

Pomyśl - może Twoje miejsce jest w naszej rodzinie zakonnej.

Napisz -jeżeli szukasz swojej drogi życiowej.

Przyjedź - byś mogła zobaczyć.

Bliższe informacje na temat naszego Zakonu możesz uzyskać pisząc:

Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy
80-308 Gdańsk,
ul. Polanki 124
e-mail: wyślij wiadomość

Idź do góry
© 2005 Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy