Polish Belarusian Chinese (Simplified) Croatian Czech Dutch English French Georgian German Greek Hebrew Italian Latvian Lithuanian Portuguese Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian
Drukuj

Zakon Najświętszego Zbawiciela


założony w XIV w. przez św. Brygidę, w wieku XX odrodził się dzięki Błogosławionej Matce Elżbiecie Hesselblad. Zasadniczym jego celem jest służba dziełu przywrócenia jedności wszystkich wierzących w Chrystusa. Chodzi tu o wprowadzenie w życie zasad ekumenizmu wypracowanych na Soborze Watykańskim II, który z taką mocą przypomniał światu modlitwę Jezusa: "Ojcze spraw, aby byli jedno".

"Przyśpiesz, o Panie, godzinę zjednoczenia wierzących w Ciebie. Racz wysłuchać pokornych modlitw Brygidek, które szczerze poświęcają temu dziełu całe swoje życie “(Matka Elżbieta. 1930 r). Ze specyficznym celem zakonu, jakim jest służba dziełu zjednoczenia, wiążą się wszystkie modlitwy i intencje oraz wspólnotowo podejmowane różne inicjatywy i dzieła pokutne. Ofiarując całkowicie swoje życie Bogu Siostry Brygidki czynią to w następujących intencjach:

I) przywrócenie pełnej jedności podzielonych w wierze, grup i narodów tak, aby nastała jedna owczarnia pod przewodnictwem Dobrego Pasterza Jezusa Chrystusa:

2) pokonanie bolesnej bariery podziałów między chrześcijanami, co stanowi obecnie największą trudność w przyjęciu przez ludzkość orędzia Ewangelii:

3) ewangelizacja, której celem jest nawrócenie grup i narodów jeszcze niewierzących lub już zdechrystianizowanych

4) promocja i rozwój kapłaństwa ministerialnego, które nąjpełniej może służyć dziełu zjednoczenia

 

 

Kaplica

 

 

 


Strona została wykonana w związku z realizacją Projektu „Centrum Ekumeniczne – rewaloryzacja i adaptacja Dworu II w Gdańsku Oliwie przy ul. Polanki 124” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.


 

© 2005-2011 Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy

-